โคมไฟ

 รหัสสินค้า 4201010106000
 ชื่อสินค้า s-183,1123/8
 ราคา 15,000
 สั่งซื้อจำนวน
อัน.
โคมระย้าคริสตัล 8 ช่อ ชุดนี้ประกอบด้วยคริสตัลเม็ดใหญ่หลายเม็ดค่ะ